دانشکده دانشگاه كوت با دانشگاه آزاد اصفهان قرارداد همکاری علمی و فرهنگی منعقد کرد/خوراسگون:

با بیان اینکه این دانشگاه بزرگ یکی از قدیمی ترین شعبه های این دانشگاه مادر است که در تمام استان های جمهوری اسلامی ایران گسترده شده و بزرگترین موسسه غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران است.بیش از یک و یک نیم میلیون دانشجو در رشته های مختلف در شاخه های مختلف آن در استان های

By |2023-06-15T21:25:39+03:00January 16th, 2023|Categories: مركز اللغة الفارسية|

كلية الكوت الجامعة تبرم اتفاقية تعاون علمي وثقافي مع جامعة آزاد في اصفهان / خوراسگون

مع بيان أن هذه الجامعة الكبيرة من أقدم فروع هذة الجامعة الام المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي أكبر مؤسسة غير حكومية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يدرس في فروعها المختلفه في محافظات الجمهورية اكثر من مليون ونصف طالب في تخصصات مختلفة وقد تخرج من فرع الجامعة هذا في اصفهان خوراسگون اكثر من

By |2023-06-15T21:25:40+03:00January 16th, 2023|Categories: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم|
Go to Top