دانشگاه الکوت افتتاح دوره زبان فارسی را برای دانشجویان کارشناسی ارشد و علاقمندان به یادگیری در مرکز آموزش زبان فارسی رادردانشگاهی کوت اعلام می دارد.

جزئیات دوره: مدت: 6 ماه کامل تا عضویت در دوره تحصیلی بعدی در ماه دوم تعداد سخنرانی های هفتگی: 4 سخنرانی هفتگی دو ساعته آزمون ها و درس ها، در صورت درخواست، ممکن است الکترونیکی یا حضوری باشد دستمزد: 500 دلار، شامل تمام سطوح برای 6 ماه کامل، به صورت اقساط ماهانه پرداخت می