هیئت علمی دانشگاه تهران امروز از کالج دانشگاه کوت بازدید کرد.

يناير 19th, 2023|0 Comments

امروز پنجشنبه در تاريخ 2023/1/19 هیئتی از دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی ایران به سرپرستی دکتر علی شهیدی از دانشکده دانشگاه كوت بازدید کردند و مورد استقبال معاون امور علمی دانشگاه قرار گرفتند. دکتر

دانشکده دانشگاه كوت با دانشگاه آزاد اصفهان قرارداد همکاری علمی و فرهنگی منعقد کرد/خوراسگون:

يناير 16th, 2023|0 Comments

با بیان اینکه این دانشگاه بزرگ یکی از قدیمی ترین شعبه های این دانشگاه مادر است که در تمام استان های جمهوری اسلامی ایران گسترده شده و بزرگترین موسسه غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران

بازدید رئیس هیئت مدیره دانشکده دانشگاه كوت از کارخانه های داروسازی جمهوری اسلامی ایران به منظور انتقال تجربه ساخت آنها در کشورمان عراق.

يناير 15th, 2023|0 Comments

وی در سفر به جمهوری اسلامی ایران چندین قرارداد علمی با دانشگاه های این کشور منعقد کرد. استادیار دکتر طالب الموسوی رئیس هیئت مدیره دانشکده دانشگاه كوت امروز شنبه 2023/1/14 از تعدادی از کارشناسان

بازدید رئیس هیئت مدیره دانشکده دانشگاه كوت از موسسه آموزش عالی علوم شناختی جمهوری اسلامی ایران به منظور انعقاد قراردادهای همکاری علمی و فنی مشترک.

يناير 12th, 2023|0 Comments

به منظور توسعه یک موسسه آکادمیک عراقی قابل مقایسه با دانشگاه های منطقه. استادیار دکتر طالب الموسوی رئیس هیئت مدیره کالج كوت در مدت اقامت خود در جمهوری اسلامی ایران، وپس از انعقاد قراردادهای

دانشگاه کوت قرارداد همکاری علمی و فرهنگی مشترک با دانشگاه قم در جمهوری اسلامی ایران منعقد می کند.

يناير 11th, 2023|0 Comments

دانشکده دانشگاه كوت به منظور ایجاد پل های همکاری مشترک علمی، دانشگاهی و فرهنگی، قرارداد همکاری مشترک بین خود و دانشگاه قم در شهر مقدس قم در جمهوری اسلامی ایران منعقد کرد. این برای:

رئیس هیئت مدیره دانشگاه كوت، استادیار دکتر طالب الموسوی امروز میهمان شیخ دکتر تسخيرى، معاون رئیس دانشگاه اديان و مذاهب اسلامی در تهران است.

يناير 10th, 2023|0 Comments

به منظور امضای تفاهم نامه های مشترک علمی و دانشگاهی، رئیس هیئت مدیره دانشگاه كوت، استادیار دکتر طالب الموسوی، مهمان شیخ دکتر تسخيرى، معاون رئیس دانشگاه اديان و مذاهب اسلامی, امروز دوشنبه 2023/1/9 در